TC BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ YARIŞMASI

Berlin | 2007
İdari | Uluslararası Yarışma, finale kaldı
Burçak Pekin, Emir Drahşan

Türkiye Cumhuriyetine ait arsa, geçmişte Almanya ve Berlin şehriyle ortak kaderi paylaştı. Söz konusu zeminde var olan ve yıkılan kançılarya binasının ayakta kalan duvarları ve çevre bitki örtüsü, bugün bir bütün oluşturmaktadır. Zamanın doğal olarak oluşturduğu bu zemin bütünlüğünü, iki ülke arasındaki uzun zamana yayılmış köklü kültürel ve siyasi ilişkilerin en dolaysız ifadelendirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu nedenle proje zeminden yola cıkarak bu arkeolojik duvarların etrafında kurgulanmıştır. Truva şehri gibi katmanlardan oluşmaktadır. Geçmiş, bugün ve geleceğe dair sorduğumuz sorular üç katman olarak biraraya gelmiştir:
Katman 1: Zemin; bugünkü zemine mümkün olan en az müdehaleyi yaparak giriş katını varolan peyzaj ile bütünlük içerisinde tasarladık. Doğal zemin ve yapay zemin birbirinin içine geçti ve etkinlik salonu, sergi salonu gibi genel kullanıma yönelik mekanları içerdi.
Katman 2: Taşıyıcılar; Büyükelçiliğin temel işlevlerinin bulunduğu bu katman dikdortgen prizmalardan meydana gelmektedir. Güvenlikli bir cephe sisteminin kullanıldığı bu hacimlerin dış yüzeyi geleneksel kafes sisteminin modern yorumu bir metal örgü ile çevrelenmiştir.
Katman 3: Platform; Son katmanı oluşturan Büyükelçilik katı, şehirle en üst seviyede ilişki kuran bağımsız bir bölümdür. Türkiye’nin dinamik yönünü sembolize eden bu hacim farklı açılardan Almanya Meclisi (reichstag), Bakanlık Binalari (bundeskanzlerarnt) ve GroBerstern ile görsel baglantılar kurmaktadır.

MENÜ