ÇANAKKALE BELEDİYESİ VE KÜLTÜR MERKEZİ

Çanakkale, İstanbul | 2012
İdari, Kültürel | Yarışma
Burçak Pekin, Hanife Aliefendioğlu, Emir Drahşan, Gülçin Çuhacı , Beste Kuşçu, Gilberto Maia

Çanakkale Belediyesi’nin kent içersindeki mekansal avantajını en iyi şekilde değerlendirmek temel hedefi ile belediyenin güçlü sembolik değerini şehir içinde görünür kılmak için yapı, ana arterlerden alabildiğince geriye yerleştirildi. Kentsel bir odak noktası fikri algılanabilirliği kolay net geometrili tek bir yapıyla sağlandı. Tüm işlevleri içerisinde barındıran ince uzun dikdörgen şeması ile yapının arsa üzerindeki inşaat iz düşümü küçültüldü. Biraraya toplanan işlevler, yapının kütlesel ifadesini bozmadan pasaj, geçit, atrium, köprü, açık ve kapalı avlu gibi elemanlarla gereken noktalarda birbirinden ayrıştırıldı. Binanın önündeki büyük meydanı strüktüre etmek için düşünülen platform ile farklı bölümlere girişlerin farklı kotlarda düzenlenmesi ve farklı anlamlarda kamusal alanlar oluşması sağlandı . Yapının yoğun insan trafiğine daha yakın olan bölümüne sosyal ve kültürel işlevler, ana meydana bağlanan ortadaki bölüme belediye ofisleri ve öznelliği sebebi ile daha az hareketli kuzey cepheye da başkanlık bölümleri yerleştirildi. Proje, yarışma jürisi tarafından üçüncü ve son elemede ödül alan projeler arasına girme şansını kaybetmiştir.

MENÜ